ใบความรู้ 3.เรื่อง การแทรกไฟล์ภาพ-ไฟล์มัลติมีเดีย

ใบความรู้ 3.เรื่อง การแทรกไฟล์ภาพ-ไฟล์มัลติมีเดีย

Advertisements
โพสท์ใน ง20245 ปีการศึกษา 2555 | ใส่ความเห็น

ใบความรู้ 2.เรื่อง การจัดรูปแบบหนังสือ

ใบความรู้ 2.เรื่อง การจัดรูปแบบหนังสือ

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ใบความรู้ 1.เรื่อง แนะนำโปรแกรม

ใบความรู้ 1.เรื่อง แนะนำโปรแกรม

โพสท์ใน ง20245 ปีการศึกษา 2555 | ใส่ความเห็น

คำอธิบายรายวิชา รหัสวิชา ง20245 รายวิชา หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อความรู้สู่สังคม

คำอธิบายรายวิชา รหัสวิชา ง20245 รายวิชา หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อความรู้สู่สังคม

โพสท์ใน ง20245 ปีการศึกษา 2555 | ใส่ความเห็น

ใบความรู้ เรื่อง การใช้งานและส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel

ใบความรู้ เรื่อง การใช้งานและส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel

โพสท์ใน ง22104 ปีการศึกษา 2555 | ใส่ความเห็น

คำอธิบายรายวิชา รหัสวิชา ง22104 รายวิชา เทคโนโลยี 4

คำอธิบายรายวิชา รหัสวิชา ง22104 รายวิชา เทคโนโลยี 4

โพสท์ใน ง22104 ปีการศึกษา 2555 | ใส่ความเห็น

ใบความรู้ การติดตั้งโปรแกรม ProShow Producer

ใบความรู้ การติดตั้งโปรแกรม ProShow Producer

โพสท์ใน ง20252 ปีการศึกษา 2555 | ใส่ความเห็น